Babacan piyasalara ümit verdi

Babacan piyasalara ümit verdi
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan borç yükündeki azalmaya dikkat çekti.Abone ol

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Türkiye ekonomisinin bu yıl, yüzde 5'lik hedefin üzerinde büyümesinin beklendiğini söyledi. Babacan, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından Sheraton Otelinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Konferansında, ''Finansal İstikrar ve Borç Yönetimi'' konulu bir sunum yaptı.

2003-2005 döneminde ortalama yüzde 7,8 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinin, bu yılın 2. çeyreğinde GSMH temelinde yüzde 8,5 , altı ayda ise ortalama yüzde 7,5 büyüdüğünü, sonuçta ise bu yıl yüzde 5'lik hedefin üzerinde bir büyüme beklendiğini ifade etti. Babacan ayrıca, Kamu borç yükünün azaltılmasına yönelik politikalar sonucunda, 2002 yılında yüzde 12,7 olan kamu kes istanbul obesity imi borçlanma gereğinin GSMH'e oranının 2005 yılında yüzde 1'in altına gerilediğini hatırlattı.

BORÇ YÜKÜNDEKİ AZALMA

Borcun sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte faiz oranlarının düştüğünü ve liranın değer kazandığını anlatan Babacan, finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasiyla birlikte borç yükündeki düşüşün de hızlandığını anlattı. Borç yükündeki azalmanın, ülke ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı direncini artırdığını, fiyat istikrarını desteklediğini belirten Babacan, uzun vadede gelecek kuşakların vergi yükü azaltılırken gerek özel gerekse kamu yatırımlarının önünün açıldığını ifade etti.

Babacan 2001 krizinin ardından yüzde 90'ı aşan kamu net borç stokunun milli gelire oranının 2005 yılında yüzde 55,3'e düştüğünü de söyledi. Borç stokunun milli gelire oranındaki düşüşün yanı sıra borç stokunun kriz dönemlerinde büyük sorun oluşturan faiz ve kurdaki dalgalanmalara hassas yapısının da önemli ölçüde iyileştirildiğini belirten Babacan, 2004 yılından bu yana uygulanan borçlanma stratejileri çerçevesinde merkezi yönetim borç stoku içinde değişken faizli borçlar ile döviz cinsinden borçların payının da düşürüldüğünü ifade etti. Babacan, ''2002 yılsonu ile karşılaştırıldığında, 2006 Temmuz ayında borç stokumuz içinde, değişken faizli borçların payı yüzde 55'ten yüzde 47,6'ya, döviz cinsi borçların payı ise yüzde 58,1'den yüzde 38,5'e düşmüştür'' dedi.

BORÇLANMANIN MALİYETİ

Babacan, iç borçlanmanın ortalama maliyetinin ise 2002 yılında yüzde 62,7 iken, 2006 Ocak-Ağustos dönemi itibariyle yüzde 16,6'ya gerilediğini belirtti. Babacan, ''Borç yönetimiyle ilgili alınan bu sonuçlar göstermektedir ki, borcun sürdürülebilirliği ekonomide bir sorun olmaktan çıkarılmaktadır'' şeklinde konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Bankacılık sektöründeki varlık/yükümlülük kalitesi ile sermaye yeterliliğinin iyileşmekte olduğunu anlatan Babacan, sektörün sermaye yeterlilik oranı 2001 yılında yüzde 8 iken, 2005 sonu itibariyle yüzde 22,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Babacan, böylece Türkiye'deki bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu bakımından OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını belirtirken, ''Ayrıca söz konusu rasyo, Basel-II tanımına göre yapılan düzeltmeler sonrasında bile gerekli limitin üzerinde yer almaktadır'' dedi.Kategori : GÜNCEL